Doneaza 2% din impozit

Şi în acest an, vă îndemnăm să ne susţineţi proiectele prin completarea Declaratia 230. Ea poate fi descarcată şi returnată (completată şi semnată) la sediul nostru. Termenul maxim pentru exprimarea opţiunii este data de 25 Mai 2017.

Persoanele fizice au posibilitatea să direcţioneze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior către o entitate nonprofit, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozit pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

2% se aplică la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Această donaţie nu costă nimic contribuabilul! Doar un formular de completat şi depus la Fisc până la data de 25 Mai 2017. Daca nu folosiţi această opţiune, suma respectivă rămâne să fie încasată şi gestionată de stat.