KORTE GESCHIEDENIS

Na december 1989 werd er door een handvol hartelijke en hoopvolle mensen van de Noorse humanitaire organisatie ”GRENLANDSAKSJONEN for ROMÂNIA” de basis gelegd voor de eerste stichting in Oneşti, met als doel: revalidatie, integratie, bescherming en ontwikkeling voor kinderen en tieners met een fysieke of mentale beperking. Dit initief werd concreet gemaakt met een rechterlijke uitspraak, waarmee op 12 februarie 1992 de vereniging “Binecuvântaţi Copiii” werd opgericht. In deze periode sluit ook de Nederlandse stichting ”HULP ROEMENIE ERMELO” zich aan en probeert de wens van ouders van kinderen met een handicap waar te maken. Met vrijwilligers verbouwen zij het dagverblijf volgens internationale standaarden. Vanaf het begin zijn er samenwerkingsverbanden geweest met Noorse, Engelse en Nederlandse specialisten, ervaren in het werken met kinderen met een beperking. Bijscholing is altijd belangrijk geweest, zowel voor het personeel als ook voor de ouders – die hun bijdrage leveren in het voortbestaan van de stichting.
Het doel van de organisatie is tot nu toe onveranderd en in de afgelopen jaren hebben we bewezen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een ernstige fysieke of mentale beperking.
De moeilijke of minder gelukkige momenten die de organisatie in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, hebben we weggelaten uit deze korte geschiedenis. Opbouw en voortbestaan is uiteindelijk datgene dat voor ons telt.
“Binecuvântaţi Copiii” is een non-gouvernementele, a-politieke, non-profit organisatie.